Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
979KB

                                                 Primjena metode "šest šešira" u nastavi

Metoda "šest šešira" predstavlja kombinaciju analitičkog i kritičkog načina razmišljanja. Primjena ove metode u nastavi potiče suradnju, kreativnost i inovativnost kod učenika. Na početku sata učenicima se zadaje tema, postavlja pitanje ili daje problemska situacija. Učenici se dijele u grupe po 5 učenika. Unutar svake grupe mišljenje učenika dijeli se na pet različitih načina koji su metaforički prikazani šeširima: bijeli, crveni, zeleni, žuti i crni. Bijeli šešir predočava činjenice koje su poznate i s kojima učenici raspolažu.Prilikom nošenja crvenog šešira od učenika se očekuje da izraze svoje spontane reakcije,emocije. Zeleni šešir namijenjen je planiranju i kreiranju novih ideja. Razmišljanje pod žutim šeširom obuhvaća pozitivan spektar, koji polazi od logičkog i praktičnog rješenja. Crni šešir upozorava na rizik, na razmišljanje o mogućim negativnim posljedicama ideje. Šesti - plavi šešir je namijenjen razmatranju samog procesa mišljenja. Učitelj nosi plavi šešir. Boje šešira učenicima se mogu dodijeliti tako da svaki učenik skenira QR kod te tako otkriva koja boja šešira mu pripada. Koristeći se IKT alatima Padlet ili Bubble.us učenici unutar grupe zapisuju svoje ideje, razmišljanja, kreiraju mentalne mape o danoj temi, a koje zatim izmjenjuju te diskutiraju s učenicima iz ostalih grupa. Svaki učenik unutar grupe svojim znanjem, razmišljanjima i mišljenjem doprinosi uspjehu grupe. Na kraju nastavnog sata učenici s učiteljem, koji nosi plavi šešir, donose zaključak. Izbor tema za primjenu metode "šest šešira" je raznolik. Tema može biti dana iz bilo kojeg nastavnog predmeta. U prikazu interaktivnog izlaganja dan je primjer izvedbe teme sata razrednika: "Zamislite da nema Interneta".

Autor(i):

Ivana Gugić; Osnovna škola Frana Galovića

Po zanimanju sam profesorica matematike i fizike s desetogodišnjim iskustvom stečenog radom u osnovnoj i srednjoj školi, na međunarodnim i nacionalnim projektima, na raznim poslovima vezanim uz obrazovanje, na udžbenicima i priručnicima za nastavnike iz područja matematike. Za rad na navedenim područjima dobila sam niz priznanja i nagrada. Ambasadorica sam za Hrvatsku međunarodnog projekta Next-Lab u organizaciji EUN-a.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC