Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.4MB

                                                 Analiza troškova i koristi za društveno korisne projekte financirane iz EU fondova

Osnovna karakteristika društveno korisnih projekata je da, iako nisu nužno uvijek financijski održivi, rezultiraju dugoročnim koristima za širu društvenu zajednicu. Kako bi se osiguralo provođenje navedenih projekata, a time ostvarile i šire koristi za društvo u cjelini, jedan od glavnih instrumenata je financiranje navedenih projekata putem EU fondova. Pri tome je Vodič za analizu troškova i koristi (CBA analiza) investicijskih projekata osnovni alat koji se koristi za evaluaciju navedenih projekata. U našoj prezentaciji ćemo se osvrnuti na ključna područja koja je potrebno obuhvatiti prilikom izrade analize troškova i koristi, definirat ćemo segmente koji su u pravilu najrizičniji za cjelokupnu prihvatljivost projekta, definirat ćemo potrebnu razinu tehničkog znanja i poznavanje industrije koje se očekuje od izvoditelja te ćemo jasno naglasiti specifičnosti upravo društveno korisnih projekata u odnosu na klasične projekte u privatnom sektoru.

Autor(i):

Velimir Doležal; KPMG Hrvatska d.o.o.

Manager, Management Consulting, KPMG Hrvatska Magistar ekonomije, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu Ovlašteni certificirani računovođa Velike Britanije (ACCA) Certificirani revizor informacijskih sustava (CISA), ISACA (Udruga za reviziju i kontrolu informacijskog sustava)

Velimir se pridružio KPMG-u Hrvatska 2011. godine. Velimirovo opsežno iskustvo obuhvaća pripremu projekata za prijavu za EU financiranje, izrade analiza tržišta i savjetodavne usluge vezane uz pregled dostupnih državnih poticaja, AS-IS i TO-BE analize, analize referentnih vrijednosti i usporedne analize, operativne dubinske analize, komercijalne dubinske analize, poslovno planiranje, financijsko modeliranje i izrade analize scenarija.

Juraj Bilić; CARNET

..

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC