Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
918KB

                                                 Alat u ruke za lektiru bez muke

U nastavi hrvatskoga jezika lektira je sastavni dio nastavnog procesa i često stvara probleme učenicima. U modernim vremenima učenici sve više uporabljuju tehnologiju, a sve manje čitaju. Vođeni tom činjenicom povezali smo nastavu hrvatskoga jezika s nastavom informatike te uključili školsku knjižničarku u naš projekt. Ideja je bila prikazati zadanu lektiru uporabom web 2.0 alata pomoću kojeg bi mogli istaknuti posebnosti lektire odabranim alatom. Skupina učenika iz razreda pripremala je lektiru na spomenuti način. Njihov je zadatak bio predstaviti razredu alat koji je prethodno određen, a potom prezentirati lektiru u tom alatu. Alati i lektire koje su učenici povezivali su: 1. Vocaroo, Toondoo (Dragutin Tadijanović, Srebrne svirale) 2. Prezi (E. Hemingway, Starac i more) 3. Canva (M. Brajko Livaković, Kad pobijedi ljubav) 4. Thinglink (Dnevnik Anne Frank) 5. Storyboard (D. Šimunović, Alkar) 6. Glogster (S.Kolar, Breza) 7. Animoto (Đ.Sudeta, Mor) 8. Tiki-Toki (N. Mihelčić, Bilješke jedne gimnazijalke) 9. Wordwall (A. de Saint-Exupery, Mali princ)

Ovim ćemo interaktivnim izlaganjem predstaviti projekt i učeničke radove te zadati praktični zadatak sudionicima.

Autor(i):

Vesna Samardžić; Osnovna škola Ivana Lovrića

Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirala je hrvatski jezik i književnost. Radi u Osnovnoj školi Ivana Lovrića u Sinju na poslovima učiteljice Hrvatskoga jezika. Godine 2014. je imenovana za voditeljicu Županijskog stručnog vijeća osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije za hrvatski jezik i tu funkciju obnaša sljedeće četiri godine. 2016. radila je na Carnet-ovom projektu ICT Curricula. Održala je mnoga predavanja među kojima se ističe Mediteranski festival knjige 2018. s temom lektire u nastavi hrvatskoga jezika.

Ivona Tabak; Osnovna škola Ivana Lovrića

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je njemački jezik i književnost i informatologiju smjer knjižničarstvo. Radi u Osnovnoj školi Ivana Lovrića u Sinju na poslovima školskog knjižničara. Godine 2014. je imenovana za voditeljicu Županijskog stručnog vijeća osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije. Radi u Školi stranih jezika Jantar u Splitu kao profesor njemačkog jezika. Organizirala je mnoge školske manifestacije i stručne skupove te održala više predavanja. Inicijator je web stranice Školski knjižničari Dalmacije koju redovito aktualizira. Osnovnu i srednju školu pohađala je u SR Njemačkoj koju ističe kao svoju drugu domovinu, međutim ljubav prema domovini Hrvatskoj dovela ju je u Zagreb, pa kasnije i u Split gdje joj je kako ona to rado kaže „srce na mistu“.

Dragana Dolić; Osnovna škola Ivana Lovrića

Na Filozofskom fakultetu u Splitu diplomirala je politehniku 1991. godine. Radi u Osnovnoj školi Ivana Lovrića u Sinju na poslovima učitelja informatike. Redovito sudjeluje na županijskim natjecanjima iz informatike, natjecanju Dabar, Europskom tjednu kodiranja. Mentor je u besplatnoj školi programiranja Edit. Administrator je resursa i redovito održava web stranicu škole. Objavila je više članaka u časopisu Pogled kroz prozor.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC