Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.8MB

                                                 Digitalna aplikacija Genially u nastavi Hrvatskoga jezika

Interaktivno izlaganje osmišljeno je kao prikaz interaktivnih digitalnih sadržaja izrađenih u alatu Genially za potrebe nastave Hrvatskoga jezika. Želja je autorice prikazati višestruku primjenjivost navedenoga alata za izradu digitalnih sadržaja u svim područjima i na svim obrazovnim razinama (razredna i predmetna nastava) nastave Hrvatskoga jezika, a okupljenim sudionicima konferencije ponuditi još jedan prikaz svrsishodne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi. U svome izlaganju autorica će predstaviti izbor digitalnih materijala načinjenih za obradu različitih programskih sadržaja (interaktivni lektirni predlošci, interaktivne digitalne slikovnice, jezični kvizovi i jezične igre, digitalni sadržaji za poticanje stvaralačkoga izražavanja u usmenim ili pisanim vježbama…) i ponuditi vlastiti osvrt, vlastite i učeničke dojmove i iskustva uporabe navedenih sadržaja u učionici, u konkretnim nastavnim situacijama. Interaktivnost izlaganja (komunikacija sa sudionicima izlaganja) ogledat će se kroz razmjenu mišljenja o predstavljenim sadržajima, njihovim dojmovima, prijedlozima, pitanjima, a želja mi je sudionike uključiti i u rad na samim digitalnim sadržajima kroz rješavanje zadataka (primjerice uporabom pametnih telefona) kako bi stekli uvid kako to izgleda u konkretnoj nastavnoj situaciji.

Autor(i):

Ivana Macan; Osnovna škola Vijenac, Osijek

Ivana Macan rođena je 1978. godine u Osijeku gdje pohađa osnovnu školu i gimnaziju. Pedagoški fakultet u Osijeku (danas Filozofski fakultet Osijek) završava 2003. godine sa zvanjem profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Kao učiteljica Hrvatskoga jezika u OŠ Vijenac Osijek zaposlena je posljednjih trinaest godina. Permanentno stručno usavršavanje i praćenje najnovijih didaktičkih, metodičkih i pedagoških spoznaja smatra iznimno bitnim te su različiti oblici usavršavanja dio njezine profesionalne svakodnevice. Rado sudjeluje na stručnim skupovima organiziranima za učitelje Hrvatskoga jezika, ali i na usavršavanjima s interdisciplinarnim sadržajima iz područja odgoja i obrazovanja. U novije vrijeme održava nekoliko predavanja na stručnim skupovima vezanima za integraciju IKT-a u nastavu Hrvatskoga jezika sa željom da sustručnjacima podijeli vlastita iskustva dobre prakse. Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja primjenjivih u nastavi Hrvatskoga jezika tema je kojom se intenzivno i strastveno bavi. Dio digitalnih sadržaja objavila je u katalozima (repozitorijima) digitalnih aplikacija u kojima su načinjeni kao i na CARNETOVOM Edutoriju te su javno dostupni kolegama sustručnjacima. Pozitivan poticaj i potvrda ovom području njezinoga rada nedavna je nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja za digitalni obrazovni sadržaj Otok glagoljaša koji je izabran kao jedan od stotinu inovativnih digitalnih obrazovnih sadržaja nagrađenih prema Javnom pozivu MZO. Posljednje četiri godine izrađuje digitalnu i tiskanu monografiju o OŠ Vijenac za svaku školsku godinu kao dragocjen podsjetnik svih uspjeha učenika i učitelja jedne škole. Kao voditeljica literarne skupine potiče učeničko literarno stvaralaštvo i redovito njihova kreativna ostvarenja prijavljuje na niz literarnih natječaja i smotri na kojima učenici postižu značajne uspjehe.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC