Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
213KB

                                                 Ocjenjivanje programiranja u Loomenu

Iako je programiranje u hrvatskim školama prisutno odavno, još uvijek ne postoji razrađen način ocjenjivanja niti standardni evaluator, tako da velik broj nastavnika dio programiranja u kojem učenik mora samostalno izraditi algoritam i primijeniti ga u nekom programskom jeziku taj dio još uvijek odrađuje „na papiru“. Autori ove radionice za ocjenjivanje programiranja, uz ostale, koriste Loomen aktivnost VPL (Virtual Programming Lab) i vrstu pitanja CodeRunner. VPL je evaluator koji je u Loomen ugrađen kao aktivnost Između ostalog, prednost korištenja VPL-a je i to što nije nužno definirati programski jezik. To znači da, ukoliko im to želimo omogućiti, učenici mogu sami odabrati u kojem jeziku će rješavati određeni zadatak. Isto tako, unutar VPL editora omogućeno je ispravljanje pogrešaka. Svaka nova evaluacija može se kažnjavati oduzimanjem određenog postotka od ukupnog broja bodova. CodeRunner je vrsta pitanja. Njegova primjena je široka: od upisivanja dijela programa kojeg učenici trebaju završiti do unošenja čitavog programa. Trenutno podržava Pascal, Python2, Python3, C, C++, Javu, PHP, JavaScript, Octave i Matlab. Sudionici radionice najprije će, u ulozi učenika, riješiti i evaluirati dva VPL zadatka. Nakon toga riješit će test koji sadrži pitanja različite težine. Nakon upoznavanja s mogućnostima iz uloge učenika, polaznici će, uz pomoć voditelja postaviti u kolegij VPL aktivnost. Zatim će u bazu pitanja dodati tri CodeRunner pitanja i kreirati test. Napredni korisnici u test mogu dodavati i ostale vrste pitanja koja su primjenjiva za ocjenjivanje programiranja (kratki odgovor, brojčano, umetanje riječi koje nedostaju, prenesi i postavi u tekst i sl.).

Autor(i):

Vesna Tomić; Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo

Vesna Tomić, prof. matematike i informatike s 25 godina staža u nastavi informatike. Online kolegije u nastavi koristi desetak godina, a na Carnetovoj korisničkoj konferenciji 2010. godine Moodle kolegij Online pripreme za državnu maturu iz informatike proglašen je najboljim radom konferencije. Bila je članica državnog povjerenstva za pripremu natjecanja iz informatike i autorica zadataka u kategoriji Osnove informatike za osnovne i srednje škole. Autorica nekoliko srednjoškolskih udžbenika, te voditeljica i autor edukacija u sklopu različitih projekata. Primjerice ECDL, ICTEdu, e-Škole...

Mihael Bobičanec; Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok

Mihael Bobičanec, profesor matematike i informatike, dvadeset godina radi u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša iz Zaboka. Osim u nastavnom procesu sudjeluje u brojnim projektima vezanim za približavanje IKT-a ostalim nastavnicima (ECDL, ICT Edu, Web2.0 alati). Sedam godina bio je član Državnog povjerenstva za natjecanje iz informatike, redovni je član županijskog povjerenstva za natjecanje iz informatike, a zadnjih pet godine član Stručne radne skupine za izradu ispita za Državnu maturu iz informatike.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Poznavanje Loomen okruženja iz uloge učenika. Korisno je poznavati ovo okruženje i iz uloge nastavnika.

Procjena razine predznanja: Srednja

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC