Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.0MB

                                                 Mozgalice i zagonetke u nastavi matematike

Često slušamo kako učenike trebamo poučavati rješavanju problema, a ne učenju napamet. Govori se o „školi za život“ i potrebi da od učenika stvorimo aktivne sudionike zajednice koji će moći pridonijeti rastu i razvoju društva i biti sposobni nositi se sa suvremenim problemima. Veliki naglasak se stavlja upravo na matematiku koja bi trebala imati čarobni štapić i naučiti učenike rješavanju problema. Učenici najviše vole kada im se pokaže algoritam koji uvijek i bez iznenađenja donosi rješenje. Znamo da prava matematika nije „procedura“. Kada pred učenike stavljamo zadatke i probleme koje trebaju riješiti, često su im oni dosadni ili nezanimljivi iako su u skladu s planom i programom. Želimo pokazati nastavnicima kako pobuditi „istraživački“ žar i „začiniti“ sat koristeći mozgalice i zagonetke. Polaznike predavanja planiramo upoznati s različitim tipovima mozgalica (Rectangles, Bridges, Numberlink) koje se mogu rješavati on-line ili čak isprintati za svakog učenika u slučaju nemogućnosti korištenja računala. Želimo im pokazati odlične on-line alate i izvore zagonetki (Brilliant.org, Ted – Ed, Riddle me this) koje se mogu rješavati samostalno, u grupi ili kod kuće. Za neke od njih moguća je on – line registracija kako bi svaki učenik mogao pratiti svoj napredak. Prednost takvih alata i izvora je mogućnost provjere rješenja koja su vrlo detaljno objašnjena. Ukoliko učenik i ne riješi neku zagonetku, proučavanjem njenog rješenja zapravo uči na svojim pogreškama. Naše primjere i alate svaki učitelj će lako uklopiti u satove matematike bilo kojeg razreda pa makar kao motivacijski zadatak, zabavni zadatak za zadaću ili čak dio nastavnog gradiva.

Autor(i):

Tea Borković; Osnovna škola Grabrik

Tea Borković, prof., učiteljica je Matematike i Fizike te je 2018. promovirana u zvanje učitelja savjetnika. Uz to je vanjski suradnik Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u zvanju predavača od 2016., povremeni vanjski suradnik NCVVO-a, autor i recenzent za izdavačku kuću Školska knjiga te predavač u Centru izvrsnosti Karlovačke županije u okviru projekta KARADDAR. Dugogodišnji je član Školskog tima za rad s potencijalno darovitim učenicima u okviru kojeg sudjeluje u organizaciji, pripremi i provođenju radionica “Kreativnih subota” i “Znanstveno-kreativnih subota”. Dugogodišnji je član Školskog preventivnog programa u okviru kojeg svake godine provodi radionice i predavanja za učenike i njihove roditelje. Posljednje dvije godine član je organizacijskog tima za provedbu “Mathopia” matematičkih subota i ekipnog natjecanja “KAmatKA” za učenike cijele Karlovačke županije.

Antonija Capan; Osnovna škola Grabrik

Antonija Capan, mag. educ. math., učiteljica je Matematike. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije Povijesti i Matematike te Geografije i Matematike na kojima učenici imaju priliku iskusiti rad i učenje na dvama predmetima odjednom. Jedan je od autora radnih listova “Heureka - brojevi su stvorili povijest”, namijenjenih integriranoj nastavi Povijesti i Matematike za peti razred osnovne škole. Posljednje tri godine sudjeluje u organizaciji matematičkih subota i ekipnog natjecanja za učenike cijele Karlovačke županije. Predavač je u Centru izvrsnosti Karlovačke županije u okviru projekta KARADDAR.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC