Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
62.8MB

                                                 Primjena PBL STEM svjetskih projekata u nastavi

Ovo interaktivno izlaganje prikazuje primjere iz prakse, tj. način na koji su projekti implementirani i realizirani u nastavi više predmetnih područja. U svjetske projekte Innovate Your Dreams i My Magical Dust uključeno je više od 50 država. Projekt Innovate Your Dreams temelji se na istraživanju koje je zaključilo kako će se 65% djece, koja se sada nalaze u osnovnim školama, na kraju svog školovanja zaposliti u potpuno novim vrstama poslova koji još ne postoje. Cilj projekta je podučavanje 3 od 17 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (Suistainable Development Goals - SDGs) koji su opisani u Agendi za održivi razvoj do 2030. godine. To su kvalitetno obrazovanje, pristupačna i čista energija te industrija, inovacije i infrastruktura. Nastavak ovog projekta je My Magical Dust koji ističe neke od glavnih problema s kojima se učenici svakodnevno susreću, ali se često zanemaruju. Primjerice, depresija i anksioznost kod učenika i djece u mladoj dobi uzimaju svoj danak, ali pitanje je: koliko često zapravo pazimo na njihovo mentalno zdravlje i dobrobit? Cilj ovog projekta je podučavanje o SDG cilju Zdravlje i blagostanje, a naglašava kozmologiju, granu astronomije. Oba projekta promiču viziju STE(A)M-a i iskustva temeljena na STEM-u. Za sve učitelje uključene u oba projekta otvoren je besplatni online tečaj „Learning to Innovate“ koji će također biti prezentiran. Moduli online tečaja su: 1. Uvod u pedagogiju učenja temeljenu na projektu 2. Projektiranje PBL projekta 3. Sila iza uspješnog projekta 4. Upravljanje / provođenje globalnih projekata putem društvenih medija 5. STEM kroz učenje temeljeno na projektu.

Autor(i):

Jasminka Belščak; Osnovna škola Petrijanec

Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973. Živi u Petrijancu. Ima 19 godina radnog staža, trenutačni posao učitelj informatike u OŠ Petrijanec. Redovito se usavršava na ŽSV učitelja informatike, seminarima MZO-a i AZOO-a. Sudjeluje u radu Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja. Bila je voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2004.g. Predavač je na ŽSV, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g., seminarima i savjetovanjima državne razine. ECDL predavač i ispitivač za osnovni i napredni tečaj od 2006.g., voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec od 2008. godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, održava web-stranice, administrator je resursa i e-Dnevnika. Školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003. Služi se engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacije u školi te opensource i WEB 2.0 alate. Pokretač je i koordinator Erasmus projekata No Place for Hate, European School Post, Taking a learning journey on a STEAM train i I see you, I hear you, I feel you.. Koordinatorica je svjetskog PBL projekta „My magical dust“. 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, a 8.12.2017. napredovala je u zvanje savjetnika.

Ljiljana Inkret-Martinčević; Osnovna škola Breznički Hum i II. osnovna škola Varaždin

Ljiljana Inkret-Martinčević, dipl. inf, rođena 9.9.1968 Trenutačni posao: OŠ Breznički Hum, II. OŠ Varaždin kao učiteljica informatike. Redovito sudjelovanje na ŽSV informatičara; redovito usavršavanje prema planu i programu MZO-a i AZOO-a. Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja. Sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima (Primjena algoritama).Voditelj zimskih škola informatike od 2004.g. Predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.g. ECDL predavač za osnovni od 2007.g. Ostali poslovi: održavanje školskog web-a, administrator e-dnevnika, e-matice. 13.4.2017. napredovanje u zvanje mentora. U tijeku svojeg obrazovanja stekla ove diplome: 2011.Cisco CCNA Networking Academy; 2005.-2007.-ECDL mentor; 1995.Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti. 1987.-1994.-Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje informatičar, VI. Stupanj. 1994.-2001.- Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1. 1983.-1987.- Srednja škola „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV. Stupanj. 1975.- 1983.-Osnovna škola „Ivana Kukuljevićeva Sakscinskog“, PŠ Druškovec. Koristi se engleskim i ruskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC