Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.1MB

                                                 Društvene igre u službi nastave

Polaznici će upoznati neke nove društvene igre za koje nije potreban nikakav ili minimalan materijal, a koje se mogu aktivno koristiti u satovima ponavljanja bilo kojeg nastavnog predmeta. Polaznici će saznati pravila i isprobati svaku od predviđenih igara s naglaskom na korištenje u nastavi. Također, biti će u mogućnosti u paru ili grupi kreirati svoje postavke predloženih igara. Prednosti korištenja društvenih igara su mnoge. Iako učenici smatraju da se igraju i sretni su jer nemaju klasičan nastavni sat, zapravo aktivno sudjeluju u učenju i ponavljanju. Primorani su koristiti do tada stečeno znanje. Na primjer, u igri pod nazivom “Ah, hm, oh” učenici moraju bez zastajkivanja pričati o zadanoj temi dok im nastavnik štopericom mjeri vrijeme. Pobjednička ekipa je ona koja je najdulje pričala o zadanoj temi. Zamislite samo koliko spretan pojedini učenik mora biti da bez zastajkivanja priča o gospodarstvu Njemačke, jednadžbi pravca ili nekom lektirnom djelu. Puni potencijal mogu ostvariti kad bi im se na sljedećem satu omogućilo da pokušaju poboljšati svoje vrijeme uz mogućnost vježbe kod kuće. Svaki učenik bi pokušao svladati i onu najgoru lekciju koja mu zadaje probleme samo da bude što bolji ili najbolji. Ideja je predstaviti nekoliko takvih igara koje nisu toliko raširene u školama, a koje mogu potaknuti razvoj natjecateljskog duha, stvaranje snažnijih veza među učenicima i, naravno, učenje novih sadržaja. Igre su sjajne i za satove razrednika s ciljem poboljšanja razredne dinamike. Svaki polaznik će biti u “koži” učenika, igrati se, zabaviti te vidjeti na koji način naučeno primijeniti u svojoj učionici.

Autor(i):

Tatjana Bednjanec; Osnovna škola Grabrik

Tatjana Bednjanec, prof., učiteljica Povijesti i Geografije je učitelj mentor. U radu s učenicima zanima se za korelacije nastavnih predmeta koje podučava te organizira tematska predavanja za učenike starijeg uzrasta na engleskome jeziku (History in English). Intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova. Primarni interes su joj integracije Povijesti i Matematike te Geografije i Matematike. Kao jedan od autora sudjelovala je u kreiranju knjižice “Svijet 4 rijeke, prijedlozi za projektnu nastavu 5. – 8. razreda”, namijenjene učenicima koji dolaze u Aquatiku (slatkovodni akvarij u Karlovcu). Kao autor sudjelovala je u izradi radnih listova “Heureka - brojevi su stvorili povijest”, namijenjenih integriranoj nastavi Povijesti i Matematike za peti razred osnovne škole, odobrenih od Agencije za odgoj i obrazovanje. Povremeni je vanjski suradnik Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te aktivni suradnik na izradi digitalnih obrazovnih sadržaja za nastavu povijesti u osnovnoj i srednjoj školi.

Antonija Capan; Osnovna škola Grabrik

Antonija Capan, mag. educ. math., učiteljica je Matematike. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije Povijesti i Matematike te Geografije i Matematike na kojima učenici imaju priliku iskusiti rad i učenje na dvama predmetima odjednom. Jedan je od autora radnih listova “Heureka - brojevi su stvorili povijest”, namijenjenih integriranoj nastavi Povijesti i Matematike za peti razred osnovne škole. Posljednje tri godine sudjeluje u organizaciji matematičkih subota i ekipnog natjecanja za učenike cijele Karlovačke županije. Predavač je u Centru izvrsnosti Karlovačke županije u okviru projekta KARADDAR.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Nije potrebno nikakvo predznanje.

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC