Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
2. verzija rada
View File
pdf
921KB
Prezentacija
View File
pptx
2.4MB

                                                 Virtualni model školskog atrija

U današnje vrijeme globalizacije, težnja suvremene nastave je poticati učenike na istraživački rad putem projektne nastave. Projekt je najčešće oblik istraživačkog rada u kojem su učenici i učitelji partneri u radu, učenici su aktivni sudionici nastave, a učitelj ima ulogu mentora, koordinatora i medijatora. U III. OŠ Čakovec proveden je projekt izrade virtualnog modela školskog atrija nastao korelacijom predmeta matematike i informatike. U projekt su bili uključeni učenici sedmih razreda u šk. godini 2018./2019. Cilj projekta je bio analizirati postojeće stanje školskog atrija, te izraditi novi model primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kroz rad na projektu učenici su primijenili matematičko-informatička znanja i vještine tako što su izračunavali određene površine atrija (travnate, drvene i kamene) u cilju izrade troškovnika. Učenici su izradili digitalne tlocrte u umanjenim mjerilima, troškovnik postojećih materijala na temelju prikupljenih podataka s interneta uz primjenu različitih aplikacija. Izrađen je virtualni model i maketa novog atrija primjenom 3D modeliranja (dodani su novi elementi u školski atrij –Pitagorino stablo, šesterostrana prizma, trostrana prizma, piramide, kocke, klupe, ljuljačke, sprave za vježbanje, cvijeće i dr.) Napravljena je prezentacija po fazama realizacije projekta.

Autor(i):

Nataša Boj; III. osnovna škola Čakovec

Nataša Boj, učiteljica informatike u III. OŠ Čakovec od 1993. godine. Rođena je 06.siječnja 1969. godine u Čakovcu. Završila Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, diplomirala 1992., smjer Projektiranje informacijskih sustava. Završila psihološko-pedagoško obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, položila stručni ispit. Promovirana u učitelja mentora 2011. godine. Status učitelja savjetnika stekla 2015. godine. Članica je Predsjedništva Vijeća korisnika CARNeta od 2016. god. Admin e-Dnevnika, e-Matice i resursa. Osim što djecu uči primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije, uči ih i zdravom načinu života s naglaskom na održivost zdravlja i održiv suživot s prirodom kroz realizaciju projekata u nastavi. Kako uvijek ističe da nastava informatike nije sama sebi svrhom, njena misija je da se informacijsko-komunikacijska tehnologija što više koristi u svim nastavnim predmetima. Smatra da treba programiranje uvesti kao izborni predmet za one učenike koji imaju afiniteta i sposobnosti za isto. U svom radu s učenicima vodi se poznatim mislima: "Reci mi i zaboravit ću, pokaži mi i zapamtit ću, uključi me i naučit ću."

Aleksandra Tonković; III. osnovna škola Čakovec

Aleksandra Tonković, učiteljica matematike u III. OŠ Čakovec od 2015. godine. Rođena je 10. srpnja 1981. godine u Čakovcu. 2003. godine diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Od 2003. do 2015. radi na radnom mjestu učitelja matematike u osnovnoj školi Domašinec. Magistrirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (smjer pedagogija) s temom Doprinosi starogrčkih filozofa metodici nastave matematike, pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Ivana Dumbovića. Radi kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (Odsjek u Čakovcu) od 2007. do 2008. godine. Upisuje doktorski znanstveni studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2017. godine s temom Uloga predškolskog odgoja u školovanju i integraciji romske djece, pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Nevena Hrvatića. Sudjelovala je s izlaganjima na dva međunarodna znanstvena skupa 2013. godine. Prvo izlaganje održala je pod naslovom Intercultural approach to education of Roma children in Croatia u sklopu IAIE međunarodne konferencije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Drugo izlaganje, pod naslovom Priprema romske djece za školu, održala je u sklopu međunarodnoga znanstvenog kolokvija Hrvatska – Crna Gora. Sudjelovala je u međunarodnom projektu Predškolskim odgojem do integracije (REF i Filozofski fakultet) pod vodstvom prof.dr.sc. Vedrane Spajić – Vrkaš, u funkciji research assistent. Promovirana u učitelja mentora 2018. godine. Popis radova Tonkovic, A. (2014.). Intercultural Approach to Education of Roma Children in Croatia. U:Unity and Disunity, Connections and Separations: Intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation. IAIE & Department of Pedagogy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC