Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
69.6MB

                                                 Ovo je super učionica

„Znanstveni klub“ je slobodna aktivnost za učenike trećih razreda osnovne škole. Specifičnosti „Znanstvenog kluba“ su da s učenicima nižih razreda rade učitelji koji inače predaju u višim razredima osnovne škole (profesorica matematike i informatike, profesorica fizike, profesor kemije i profesorica njemačkog jezika) i interdisciplinarnost. Aktivnosti su kreirane kolaboracijom četiri učitelja, a uključuju sljedeća područja: matematiku, fiziku, astronomiju, kemiju i biologiju. Nastavne teme su organizirane u manje cjeline: postanak i razvoj (Veliki prasak, evolucija, Sunčev sustav, egzobiologija), građa tvari i međudjelovanje (čestični sastav tvari, agregacijska stanja, voda, gustoća, sila), likovi i tijela (popločavanje plohe, model Sunčevog sustava), elektrokemija i magnetizam (kuhinjske baterije, elektromagnet), energija (oblici energije, prikaz energije stupčastim grafovima), svjetlost (izrada spektroskopa), vjerojatnost i matematički „trikovi“. U svakoj cjelini integrirana su barem dva područja kako bi učenici znanost sagledali kao povezanu cjelinu i razvili svijest o utjecaju znanosti na društvo i održivi razvoj. Temelj nastavnog sata je učenički istraživački pokus kako bi učenici razvili znanstveno-istraživački pristup, zaključivanje i eksperimentalne vještine kroz formuliranje istraživačkih pitanja i hipoteza. Učenici na pojedinim nastavnim satovima koriste tablete iz projekta e-Škole i primjenjuju različite digitalne alate kao što su LearningApps, Kahoot, Quizziz čime razvijaju digitalnu pismenost (sigurnost na internetu, važnost čuvanja osobnih podataka, npr. lozinke, izrada kviza). Pojedine teme učenici demonstriraju učenicima iz razreda te na taj način šire stečena znanja na ostale učenike, a krajem nastavne godine predstavljen je rad „Znanstvenog kluba“ kroz izložbu učeničkih plakata.

Autor(i):

Nevenka Jakuš; I. osnovna škola Vrbovec

1998. godine je diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, odsjek fizika, smjer profesor fizike. 1997. godine zaposlila se u Srednjoj školi „Vrbovec“, a 1998. godine u I. OŠ Vrbovec kao učitelj fizike gdje i danas radi. Od školske godine 2000./2001. do školske godine 2007./2008. vodila je astronomsku grupu za učenike 4. do 8. razreda. Tijekom tog razdoblja s učenicima redovito sudjeluje na Državnom natjecanju gdje njeni učenici postižu iznimne rezultate. Tijekom cjelokupnog rada u I. OŠ Vrbovec vodi dodatnu nastavu fizike, a učenici joj redovito sudjeluju na Županijskom natjecanju te pojedini i na Državnom natjecanju gdje postižu iznimne rezultate. Od 2015. godine do 31.08.2018. godine voditelj je Projektnog tima e-Škole I. OŠ Vrbovec, te u sklopu toga vodi nekoliko školskih grupa na društvenoj mreži Yammer. Uspješno je završila je sve edukacije u sklopu projekta e-Škole, te razne druge edukacije u svrhu profesionalnog razvoja. 2014. godine napredovala je u zvanje mentora.

Sabina H-Omerović; I. osnovna škola Vrbovec

Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, odsjek matematika, smjer profesor matematike i informatike. Nakon završenog fakulteta 2003. godine zapošljava se u Srednjoj školi „Ban Josip Jelačić“ u Zaprešiću kao profesor matematike i informatike. Od 2005. godine do 2015. godine radi u privatnom sektoru u različitim firmama kao programer projektant, gdje sudjeluje u nizu projekata i edukacija. Od 2015. godine radi kao učitelj matematike u I. OŠ Vrbovec u Vrbovcu. Uspješno je završila je sve edukacije u sklopu projekta e-Škole, te razne druge edukacije u svrhu profesionalnog razvoja. Tijekom rada u školi vodi dodatnu nastavu iz matematike, a učenici joj redovito odlaze na županijska natjecanja. Učenike polaznike dodatne nastave priprema i redovito vodi na razna ekipna natjecanja iz matematike.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC