Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
399KB

                                                 Decimalni izazov

Ogledni sat matematike namijenjen je učenicima 5. razreda, a izvodi se u računalnoj ili interaktivnoj učionici s tabletima. Prezentiranim aktivnostima ostvaruju se ishodi kurikuluma Matematike iz domena Brojevi i Mjerenje (Računa s decimalnim brojevima, Zaokružuje prirodne i decimalne brojeve, Računa i primjenjuje opseg i površinu geometrijskih likova) te ishodi kurikuluma međupredmetne teme Poduzetništvo (Planira i upravlja aktivnostima, Prepoznaje ulogu novca u osobnom i obiteljskom životu). U svrhu ostvarivanja ishoda, na nastavnom satu izmjenjivat će se individualne i grupne aktivnosti uz korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja. U uvodnom dijelu sata koristi se digitalni obrazovni sadržaj koji je izrađen u alatu Liveworksheets. Glavni dio sata predviđen je za grupnu aktivnost-rješavanje problemskog zadatka iz svakodnevnog života koja će biti najavljena animiranim prikazom izrađenim u alatu Powtoon. Grupna aktivnost uključuje i korištenje digitalnog sadržaja izrađenog u online servisu Flipitty, a konačni rezultati prezentiraju se putem dijeljenog dokumenta. U završnom dijelu sata provodi se evaluacija nastavnog sata i formativno vrednovanje pomoću alata Wooclap. Scenarij učenja pripremljen je u alatu Sutori. Izbor alata izvršen je prema sljedećim kriterijima: prilagođenost uzrastu učenika; mogućnost izrade besplatnog korisničkog računa za učitelja; vremenska neograničenost besplatnog korisničkog računa; ne postoji obaveza registracije učenika u svrhu korištenja sadržaja ili pristup putem AAI@Edu.hr korisničkog računa; velike mogućnosti primjene u nastavnom procesu; dovoljno funkcionalnosti za izradu kvalitetnoga i atraktivnoga sadržaja; jednostavnost izrade sadržaja; mogućnost dijeljenja sadržaja; mogućnost pristupa sadržaju neovisno o uređaju i platformi; ugodna i sigurna okolina za rad te mogućnost izbora razine privatnosti sadržaja. Ovisno o namjeni, odabrani alati udovoljavaju većini navedenih kriterija.

Autor(i):

Valentina Pajdaković; Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac

Valentina Pajdaković, učiteljica matematike i informatike u zvanju mentora. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci 1997. godine. Zaposlena u Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana Otočac. Proteklih godina aktivno sudjelovala u aktivnostima u sklopu pilot projekta e-Škole kao voditelj školskog projektnog tima. Poseban interes ima prema mogućnostima uporabe IKT-a u nastavi. Redovito sudjeluje u online edukacijama u organizaciji CARNeta, MZO, Oracle Academy i European Schoolnet Academy. Izrađuje vlastite digitalne obrazovne sadržaje za matematiku i informatiku. Sudjeluje kao predavač na stručnim skupovima županijske i državne razine. Nagrađena nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja za najbolje digitalne obrazovne sadržaje. Član je organizacijskog odbora natjecanja Dabar.

Ciljana skupina polaznika: prvenstveno učitelji matematike i svi ostali učitelji zainteresirani za primjenu IKT-a u nastavi

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC