Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
75.8MB

                                                 Geiger–Müllerov brojač

Neprekidno slušajući, ali i čitajući u medijima o novim otkrićima na području fizike, došli smo na ideju da konstruiramo ionsku komoru, koja bi bila nešto poput Geigerovog brojača, skupimo podatke i odredimo kakvu energiju imaju čestice koje se nalaze u našoj blizini. Ionska komora je jednostavan uređaj koja detektira ionizirajuće zračenje. Sastoji se od metalne limenke, žičane elektrode u središtu koje je izolirana od ostatka limenke, napajanja, voltmetra i mikrokontrolera. Komora je najčešće napunjena običnim zrakom. Komprimirani zrak ili ugljikov monoksid mogu dovesti do preciznijih mjerenja. Arduino(http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=1796&dm_det=1) Ako bi to bile čestice visokih energija,tada bi potvrdili, da su to ionizirane čestice i da su opasne po naše zdravlje, ukoliko bi ih bilo u većem broju. Dakle,detektirati takve čestice,bila su naša očekivanja. I tako smo pristupili izradi naše „limenke“ (ionske komore) i nadali se,da će „limenka“ ispuniti naše pretpostavke.(http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=1795&dm_det=1 i http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=1798&dm_det=1) Moramo priznati,da smo i sami bili iznenađeni uspjehom našeg projekta, jer smo uspjeli detektirali čestice. No, detektiranje samo po sebi nije bilo dovoljno. Trebali smo odrediti energije čestica, a preko energija i frekvenciju zračenja te ih usporediti s poznatim frekvencijama.(http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=1797&dm_det=1) Naša istraživanja potvrdila su postavljenu hipotezu rada: Utvditi da se u našoj „blizini“, nalaze čestice visokih energija. Te čestice pripadaju spektru elektromagnetskog zračenja visokih fekvencija, koje uzrokuju ionizaciju i koje može detektirati naša „limenka“. Pretpostavka je da većina ioniziranih čestice pripadaju spektru ultraljubičastog zračenja. Nadamo se da će i vama, naša „limenka“ , biti zanimljiva. Put našeg Gaiger-Mullerovog brojača popularno nazvane „limenka“ zabilježila je i kamera udruge Balon Stellar. (https://www.youtube.com/watch?v=7t7IzU1SKKQ)

Autor(i):

Dobrila Hemetek; Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Dobrila Hemetek profesorica je fizike u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci u Vinkovcima. Rođena je 18.prosinca 1971. u Vinkovcima. Osnovnu školu završila je u Nuštru, a srednjoškolsko obrazovanje u Vinkovcima, kao matematičar-informatičar u CUO „Matija Antun Reljković“ ili današnju gimnaziju. U Osijeku na Pedagoškom fakultetu završava studij matematike i fizike te stiče zvanje profesora matematike i fizike. Od 1997. godine radi na Tehničkoj školi kao profesor fizike. U svom bogatom radnom iskustvu uvijek je aktivna u radu s djecom: rad u dopunskoj i dodatnoj nastavi za učenike koje donosi dobre rezultate učenika kako na osnovnoj razini tako i na natjecanjima, kako školskim tako i na županijskim natjecanjima znanja. Pa čak i na državnoj razini, gdje je s timom učenika, kao mentor, osvojila drugo mjesto na natjecanju Balon Stellar i to praktičnim znanstvenim radom. Sudjeluje u radu ŽSV fizike u radionicama, Proljetnoj školi fizike i često drži predavanja na stručnim skupovima. Uvijek spremna za napredak i uvođenje novih tehnologija u nastavu, svih, a ne samo STEM predmeta. Promovirana je u zvanje profesora mentora. To predstavlja još veći izazov u radu, edukacijama i napretku.

Tomislava Čuljak; Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Tomislava Čuljak je profesorica matematike u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci. Rođena je 25. veljače 1977 u Vinkovcima. Osnovnu Školu je završila u Vinkovcima nakon čega upisuje gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. U Osijeku na Odjelu za matematiku završava studij matematike i informatike, te stječe zvanje profesora matematike i informatike. Od 2001 godine radi u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci kao profesor matematike. Kada se uvodi e-dnevnik u školu postaje administrator e-dnevnika. Također je i voditelj školskog projektnog tima e-škole. Aktivna je u radu s djecom: rad u dopunskoj i dodatnoj nastavi za učenike koji donosi dobre rezultate, imala je županijske prvake. Sudjeluje u ŽSV matematike, ispravlja državnu maturu, te posjećuje Carnetove korisničke konferencije 2015, 2016, 2017 i 2018 godine te posjećuje skup Suvremene tehnologije u obrazovanju - STO 2017 u Splitu i STO2018 u Zadru

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC