Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
2. verzija rada
View File
pdf
246KB
Prezentacija
View File
pptx
1.6MB

                                                 Iskustvo mentoriranja – primjeri iz prakse

Svrha je ovog rada pokazati konkretne primjere rada s darovitim učenicima koji predstavljaju izazov za mentora. Svoja iskustva iznose tri učiteljice koje su se u svojoj praksi susretale s različitim izazovima pripremajući učenike za različite razine natjecanja iz Hrvatskog jezika, Matematike, Geografije i Informatike.

Autor(i):

Darija Begedin; Osnovna škola Grabrik

Darija Begedin, prof., učiteljica Hrvatskoga jezika, učitelj savjetnik, aktivno je uključena u kulturnu i javnu djelatnost OŠ Grabrik te kao redoviti predavač na županijskim stručnim vijećima učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika pridonosi unaprjeđenju odgojno-obrazovne djelatnosti. Vodila ŽSV za izvannastavne aktivnosti, predsjedavala Kulturnim vijećem za knjigu i nakladništvo Grada Karlovca, surađivala s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Višegodišnji je koordinator Školskog tima za kvalitetu u okviru projekta Samovrednovanje škola. Kao član autorskog tima sudjelovala u izradi čitanke Krila riječi za 5., 6., 7. i 8. razred (Školska knjiga, Zagreb). Osobito zanimanje iskazuje za područje govorništva.

Antonija Capan; Osnovna škola Grabrik

Antonija Capan, mag. educ. math., učiteljica je Matematike. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. U svojoj nastavi intenzivno provodi integraciju nastavnih sadržaja Povijesti i Matematike te Geografije i Matematike. Jedan je od autora radnih listova “Heureka - brojevi su stvorili povijest”. Član je organizacijskog tima za provedbu “Mathopia” matematičkih subota i ekipnog natjecanja “KAmatKA” za učenike Karlovačke županije te predavač je u Centru izvrsnosti Karlovačke županije u okviru projekta KARADDAR. Stručna predavanja održala je na stručnim skupovima županijske i državne razine. Autor je digitalnih obrazovnih sadržaja na portalu Profil Kletta.

Tatjana Bednjanec; Osnovna škola Grabrik

Tatjana Bednjanec, prof., učiteljica Povijesti i Geografije je učitelj mentor. U radu s učenicima zanima se za korelacije nastavnih predmeta te se u redovnoj nastavi intenzivno bavi integracijom nastavnih predmeta (Povijest i Matematika te Geografija i Matematika). Jedan je od autora knjižice “Svijet 4 rijeke, prijedlozi za projektnu nastavu 5. – 8. razreda”, namijenjene učenicima koji dolaze u Aquatiku (slatkovodni akvarij u Karlovcu), a kao autor sudjelovala je u izradi radnih listova “Heureka - brojevi su stvorili povijest”, namijenjenih integriranoj nastavi Povijesti i Matematike za peti razred osnovne škole. Surađuje s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i s izdavačkom kućom Profil Klett.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC