Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.3MB

                                                 Videokonferencije u nastavi

Dugotrajno hospitalizirana djeca odvojena su od primarne sredine i vanjskog svijeta jer su zbog imunokompromitiranosti često izolirana. Videokonferencije omogućuju povezivanje i komunikaciju hospitaliziranih učenika s vršnjacima što značajno poboljšava njihovu socijalizaciju. Primjer povezivanja učenika u zajedničku virtualnu učionicu ostvarili smo sa školama iz Pule i Metkovića. Videokonferencije omogućuju razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje u prethodno dogovorenim aktivnostima: zajedničke priredbe s učenicima iz Vukovara i Pule. Učenike redovito poučavamo o opasnostima u virtualnom svijetu. Dan sigurnijeg interneta obilježili smo videokonferencijom s učenicima iz OŠ Rajić. Videokonferencijama povezujemo učenike Škole u bolnici hospitalizirane u Klaićevoj bolnici s učenicima koji se liječe u Klinici za tumore i učenicima naše matične škole. U Školi u bolnici provodimo brojne kvalitetne projekte (gostovanje dječjih pisaca, projekcije filmova i gostovanje filmskih umjetnika i sl.) u koje se putem videokonferencija uključuju učenici drugih škola iz Republike Hrvatske s kojima surađujemo. Videokonferencije obogaćuju i unaprjeđuju nastavni proces jer omogućavaju virtualni izlazak iz bolničkog prostora i posjet različitim ustanovama. Na taj način organizirali smo posjet Gradskoj knjižnici, Zoološkom vrtu, Veleposlanstvu Australije itd. Videokonferencije ublažavaju izoliranost hospitaliziranih učenika i poboljšavaju njihovu kvalitetu života za vrijeme boravka u bolnici. Motiviraju ih za nastavu i pridonose vedrom i poticajnom raspoloženju. Potiču kreativnost, samostalnost, komunikaciju i podižu učenikovo samopouzdanje. Učenike redovnih škola senzibiliziramo za hospitalizirane vršnjake i zajedničkim aktivnostima razvijamo razumijevanje i međusobno prihvaćanje. Videokonferencije omogućuju uključivanje šire društvene zajednice u odgojno-obrazovni rad na dobrobit učenika koji pohađaju redovnu školu i onih koji se školuju u bolnici.

Autor(i):

Martina Bošnjak; OŠ Izidora Kršnjavoga

Rođena je 19. travnja 1980. godine u Zagrebu. Nakon osnovnoškolskog (Osnovna škola Malešnica) i srednjoškolskog obrazovanja (Gimnazija Lucijana Vranjanina) upisuje Učiteljski fakultet u Zagrebu. Na istom je diplomirala 2011. godine i stekla zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta likovna kultura. Nakon završetka studija radila je kao zamjena u nekoliko osnovnih škola na području grada Zagreba, kao animator programa škola u prirodi i voditelj skupina djece u programu ljetovanja (Zagrebački holding, podružnica Vladimir Nazor) te honorarno kao edukator u Zoološkom vrtu Grada Zagreba. U rujnu 2013. g. zapošljava se u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga u Školi u bolnici Klinike za dječje bolesti Zagreb. Nakon što Osnovna škola Izidora Kršnjavoga ulazi u projekt e -Škole redovito polazi brojne radionice, predavanja, webinare i konferencije te uspješno primjenjuje IKT tehnologiju u svom radu. Komunikativna je i predana poslu koji obavlja te se nastoji stalno usavršavati.

Danijela Bejuk; OŠ Izidora Kršnjavoga

Profesorica engleskog i njemačkog jezika s više od 15 godina radnog staža. Poučava učenike od 1. do 8. razreda u Školi u bolnici u Zavodu za onkologiju i hematologiju "Dr. Mladen Ćepulić" i u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Ljerkica Vinković; OŠ Izidora Kršnjavoga

Učiteljica savjetnica s 30 godina radnog staža – 15 godina u redovnoj nastavi i 15 godina u Školi u bolnici u Klinici za dječje bolesti Zagreb kao djelatnica OŠ Izidora Kršnjavoga. Od lipnja 2015. voditeljica Škole u bolnici u Zavodu za onkologiju i hematologiju „Dr. Mladen Ćepulić“

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC