Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
22.2MB

                                                 Periodni sustav pametnih telefona

Današnje generacije odrastaju uz pametne mobitele koristeći ih većinom u svrhu komunikacije i zabave, mijenjajući ispravne uređaje često samo zbog praćenja trendova. Za proizvodnju pametnog telefona potrebno je 70-ak kemijskih elemenata od 118 do sada otkrivenih elemenata. Mnogi elementi spadaju u tzv. ugrožene elemente jer su njihove zalihe neobnovljive i zabrinjavajuće male na Zemlji. Ovim smo radom povezali sadržaje i znanja iz 3 predmeta - kemije, fizike i informatike i pokazali kako nastava može biti zanimljiva i primjenjiva kada uključimo tehnologiju u proces učenja. Učenici su obradili elemente koji se koriste za izradu pametnih telefona i na taj način proširili svoja znanja iz kemije. Upoznali su dijelove i građu pametnih telefona - zaslona, baterije, elektronike, sučelja... što je vezano uz predmete fiziku i informatiku te su koristili alate pomoću kojih su surađivali i kreirali tijekom svog rada. Alat Teams iz Microsoft Office platforme koristili smo za komunikaciju i razmjenu informacija i sadržaja između nastavnika i učenika te učenika međusobno. U alatu Piktochart učenici su izradili digitalni plakat kojim su predstavili ovu temu i svoje istraživanje. Plakat je printan i predstavljen učenicima i nastavnicima naše škole. Osim toga organizirana je i akcija prikupljanja EE otpada na razini škole kao i izložba starih mobitela čime smo htjeli potaknuti učenike na recikliranje i zbrinjavanje elektroničkog otpada.

Autor(i):

Kristina Kristek; Gimnazija Vukovar

Kristina Kristek, rođena 26. ožujak 1983. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završila u Osijeku. Diplomirala 2007. g. na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija radila u osnovnim i srednjim školama te je od 2014. g. zaposlena u Gimnaziji Vukovar kao nastavnica kemije. Voli raditi na projektima s učenicima te je do sada ostvarila uspjeh u vođenju i organizaciji nekoliko školskih projekata među kojima se ističe osvojeno 1. mjesto na HT-ovu natječaju Zajedno smo jači s projektom "Tehnologija budućnosti za školu budućnosti", koji je predstavljen na CUC-u 2016. g. , zatim osvojeno 1. mjesto na natječaju za najbolji školski eko projekt od strane INA-e i Novog lista za projekt pod nazivom "Vukovarski gimnazijalci kao saveznici bijeloj rodi". Vodila je radionicu fotografiranja pametnim telefonima iz kojega je pripremljena izložba fotografija flore i faune koja je postavljena u školi. U veljači 2019 g. promovirana u zvanje profesora mentora. Voli koristiti IKT u nastavi te često organizira Skype sate u suradnji s drugim obrazovnim institucijama. Voli izazove i misija joj je prenijeti ljubav prema znanosti na svoje učenike.

Sanja Pavlović Šijanović; Gimnazija Vukovar

Sanja Pavlović-Šijanović rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu te 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke gimnazije završava u Vukovaru, a zbog ratnih zbivanja nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u Gimnaziji Varaždin. Proglašena je učenicom generacije i u tom vremenskom periodu intenzivno volontira u Gradskom društvu Crveni križ Varaždin. Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu upisuje program Studija informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, akademske godine 2000.-2001. završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 2001. godine, zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesorica informatike. Stručni ispit položila je 2003. godine u XV. gimnaziji u Zagrebu za zanimanje profesorice informatike-računalstva. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Voditeljica je Stručnog aktiva za matematiku, fiziku i informatiku od 2002. godine, sindikalna povjerenica NSZSSH podružnice Gimnazije Vukovar od 2008. godine te povjerenica Gradskog društva Crveni križ Vukovar od 2002. godine. Članica je Školskog odbora u trećem uzastopnom mandatu. U zvanje profesor mentor promovirana je 2014. godine. Od 2015. godine administratorica je e-Dnevnika. Sudjeluje u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika:ECDL, e-Škole,Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja,Kako uspješno učiti u online okruženju… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine,a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove, izlagala je na brojnim stručnim skupovima i konferencijama (CUC, CECIIS), sudjelovala je u TeachMeetu (pilot projekt e-Škole). Voli nove izazove i veseli se razmjeni znanja i iskustava.

Karolina Dvojković; Gimnazija Vukovar

Karolina Dvojković (rođ. Franjić) rođena je 24. studenog 1974. godine u Virovitici. Osnovnu školu je završila u Suhopolju, a Gimnaziju (Jezično usmjerenje) 1993. godine u Virovitici. Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1993. godine upisala je Pedagoški fakultet smjer Fizika – politehnika. Kao apsolventica počela je raditi na zamjeni iz fizike u osnovnoj školi Suhopolje u Suhopolju. Diplomirala je 12. srpnja 1999. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. M. Stubičara. Od 01. rujna 2000. godine do danas radi u Gimnaziji Vukovar u Vukovaru kao profesor fizike na neodređeno vrijeme s punom satnicom. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Tijekom svog dosadašnjeg rada, koji traje 20 godina, redovito sudjeluje u stručnom usavršavanju što ga provode stručne ustanove i udruge. Član je Hrvatskog fizikalnog društva – nastavna sekcija te povjerenstava čija je domena rada područje odgoja i obrazovanja. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća profesora fizike srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije. U listopadu 2012. godine promovirana je u zvanje profesora mentora, a početkom lipnja 2017. godine uspješno je odradila nastavni sat u svrhu napredovanja u zvanje profesora savjetnika. Uspješno surađuje s mnogim stručnjacima i sustručnjacima na različitim projektima od lokalne do državne razine. Voli i živi svoj poziv i zanimanje.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC