Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
10.2MB

                                                 Kako su aplikacije olakšale rad GLOBE programa

Program GLOBE je znanstveno obrazovni program, koji obuhvaća mjerenja i opažanja u području atmosfere, vode, tla i zemljišnog pokrova. Za svaku vrstu mjerenja i opažanja postoji propisani protokol, instrumentarij definiranih karakteristika i odgovarajuća dinamika mjerenja, koje su osmislili znanstvenici koji surađuju s programom GLOBE. Učenički će im podaci koristiti za bolje razumijevanje i tumačenje stanja te predviđanje promjena globalnog okoliša. U GLOBE programu učenici upoznaju i na neposredan način doživljavaju svoje okruženje, upoznaju znanstvene metode mjerenja, prikazivanja i tumačenja podataka, povezuju školska znanja s praktičnim i terenskim radom te razvijaju osjetljivost pozitivan odnos prema okolišu. Rezultati učeničkih mjerenja i praćenja niza parametara iz okoliša slijevaju se u jedinstvenu GLOBE bazu podataka. Toj otvorenoj datoteci može pristupiti svaki posjetitelj GLOBE mrežnih stranica (https://www.globe.gov/home), a ne samo sudionici GLOBE programa. Posjetitelji imaju uvid u cjelokupnu bazu podataka, prikazanih u obliku numeričkih tablica, zemljovida i grafikona. Moguće je uspoređivanje učeničkih podataka s podacima satelitskih snimanja, a istodobno su dostupne aktualne vizualizacije ili slikovni prikazi za sve podacima potkrijepljene parametre. Mobiteli i računala postali su neizostavni dio našeg svakodnevnog života. Opremljeni su raznim senzorima (senzor udaljenosti, osvijetljenosti, akcelerometar, GPS i sl.), kamerama, zvučnicima, mikrofonima. Uz prikladne aplikacije moguće je očitati veličine koje senzori detektiraju. U interaktivom izlaganju bit će prikazano kako mobitele možemo iskoristiti u programu GLOBE. Biti će opisana aplikacija GLOBE Observer koja obuhvaća 4 GLOBE protokola. Korištenjem ove aplikacije sateliti očitavaju lokaciju mjerenja, a prikupljeni podatci direktno se šalju u GLOBE bazu podataka.

Autor(i):

Tamara Banović; Osnovna škola Josip Pupačić Omiš

Tamara Banović, rođena je 1973.g. Osnovnoškolsko obrazovanje pohađala je u OŠ "Josip Pupačić" u Omišu, a srednjoškolsko u Matematičko-informatičkoj gimnaziji u Omišu. Godine 1992. upisala je Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, smjer biologija i kemija na kojem je diplomirala 1997.g. 2003.g. upisala je poslijediplomski studij iz Didaktike prirodnih znanosti usmjerenje biologija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu. 2008.g obranila je magistarski rad s temom "Rasprostranjenje indikatora fekalnog onečišćenja i potencijalno patogenih bakterija u organizmima bentosa" i tako postala magistar znanosti. Od 1998. radi kao nastavnica biologije i kemije u u OŠ "Josip Pupačić" u Omišu. 2013.g. postaje nastavnik mentor, 2018.g. učitelj savjetnik, a 2017.g. postaje voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja biologije za osnovne škole Splitsko – dalmatinske županije. Sudjeluje u organizaciji školskih natjecanja iz biologije i kemije. Stalni je član Županijskog povjerenstva za natjecanja iz biologije te dvije posljednje godine član Državnog povjerenstva Smotre i natjecanja hrvatskih GLOBE škola. Voditeljica je GLOBE program, sudjeluje na Državnim GLOBE smotrama. Bila je mentor na istraživačkim radovima za projekte: Dvi dalmatinske zime na dvi postaje, Procjena sanitarne ispravnosti morske vode i školjkaša u omiškoj gradskoj luci, Fenološka motrenja žućenja smokve u Virju i Omišu u 2017.godini te Utjecaj vremenskih uvjeta na količinu i sastav meda. U suradnji sa stručnom službom škole sudjelovala je u nizu istraživanja u školi (preventivni programi, strah od ispitivanja, stres kod školske djece, Utjecaj matematičkih kompetencija na razumijevanje koncepata iz kemije). Autorica je udžbenika i radnih bilježnica za osnovne škole.

Ivica Štrbac; Osnovna škola Josip Pupačić Omiš

Ivica Štrbac, rođen je 1982. godine u Makarskoj. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završio je u Omišu nakon čega je upisao dvopredmetni studij geografije i povijesti, profesorski smjer, na Prirodoslovno –matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2007. godine na temu – Turizam kao faktor gospodarskog razvoja grada Makarske. Tijekom studija bio je stipendist MZOŠ. U listopadu 2009. je upisao doktorski studij iz geografije – Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja, područje društvenih znanosti, polje socijalna geografija. Od 2007. do 2013. godine radio je na određeno radno vrijeme kao učitelj geografije i povijesti u niz osnovnih i srednjih škola. Stručni ispit za učitelja geografije je položio 2009. godine, a od 2013. godine je potpisao ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme u OŠ „Josip Pupačić“ u Omišu kao učitelj geografije. 2019. godine je postao nastavnik mentor, a iste godine postaje voditeljem Županijskog stručnog vijeća za GLOBE. Redovito je sudjelovao na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz geografije. Član je Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja iz geografije učenika osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Voditelj je projekta GLOBE te je redovito sudjelovao na Državnim GLOBE smotrama gdje je ostvario iznimne rezultate u GLOBE natjecanjima i predstavljanju istraživačkih učeničkih radova kao mentor. Redovito je sudjelovao na seminarima u organizaciji MZOS i AZOO te je pohađao i druga stručna predavanja. Na 5. hrvatskom geografskom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem u Osijeku 2011. godine izlagao je rad s temom '' Razvojne mogućnosti Grada Omiša u okviru Programa „Etno-eko'' sela“.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC