Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
9.1MB

                                                 Escape room primjenom digitalne tehnologije

Igra Escape room nastala je kao računalna igrica u kojoj igrač rješavajući različite zadatke i zagonetke dolazi do ključa ili rješenja kako izaći iz zaključane sobe. Nakon uspjeha te vrste igre i u stvarnosti (simulacija računalne igre), ona se posljednjih godina polako implementirala i u nastavu. Kroz igru učenici ostvaruju ishode i razvijaju vještine: suradnja, kreativno razmišljanje, rješavanje problema,… Rješavajući izazove učenik mora razmišljati izvan okvira povezujući prethodno usvojene nastavne sadržaje. Escape room predstavlja izazov za učenika i potiče ga na aktivno sudjelovanje i kreativno razmišljanje. Naglasak ovog izlaganja je na prikazu igre Escape room primjenom digitalne tehnologije. Igra se može primjeniti kao motivacija na početku školske godine, pri ponavljanju/usustavljivanju sadržaja, u različitim projektima, radionicama, i sl. Pokazat ćemo nekoliko digitalnih alata kojima se može kreirati digitalni Escape room, primjere igara nastalih u tim alatima te navesti njihove prednosti i nedostatke. Sudionicima izlaganja ponudit će se rješavanje Aninog izazova, igre koja je nastala u sklopu eTwinning projekta za najmlađe učenike, te im podijeliti poveznice na još nekoliko izazova koje mogu isprobati i nakon predavanja, s obzirom na ograničeno vrijeme. Anketa provedena među učenicima pokazala je da učenici vole ovakve izazove i smatraju da pozitivno utječu na njihovu motivaciju.

Autor(i):

Dražena Potočki; Osnovna škola Novska

Profesorica matematike i fizike Dražena Potočki radi kao učiteljica matematike u Osnovnoj školi Novska u Novskoj. Promovirana je u zvanje učitelj mentor. Aktivna je sudionica u eTwinning projektima, kao i u nizu školskih projekata. Područje profesionalnog razvoja se bazira na upotrebi digitalne tehnologije u nastavi i na promicanju njenih pozitivnih utjecaja kao i na razvijanju učeničkih generičkih kompetencija. Svoje znanje i iskustvo rado dijeli s kolegicama i kolegama u zbornici te na različitim stručnim usavršavanjima.

Ksenija Lekić; Osnovna škola Novska

Ksenija Lekić, Osnovna škola Novska Magistra primarnog obrazovanja u zvanju mentora, 28 godina radnog iskustva. Radi kao učiteljica RN u Osnovnoj školi Novska od 1995. godine. Redovito se stručno usavršava i osim sa svojim učenicima, radi sa studentima i učiteljima pripravnicima. U nastavi koristi IKT i sudjeluje u provođenju nacionalnih i međunarodnih projekata. Samostalno izrađuje edukativne digitalne igre i vježbe u različitim programima i alatima te ih rado dijeli ostalim učiteljima u školi i na raznim portalima.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC