Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
9.4MB

                                                 Obrazovanje za digitalne kompetencije u projektu e-Škole

Gotove sve škole u Hrvatskoj, njih više od 1.300, sudjelovat će u CARNET-ovom projektu e-Škole II. faza. Saznajte kakve mogućnosti stručnog usavršavanja iz područja digitalnih kompetencija će imati odgojno-obrazovni djelatnici škola, kako oni koji su sudjelovali u pilot projektu e-Škole, tako i oni čije se škole tijekom 2019. godine uključuju u II. fazu projekta e-Škole. Predstavit će se sažeta analiza podataka povratnih informacija polaznika programa obrazovanja iz pilot projekta te stečena iskustva, temeljem kojih je program dorađen i razvijen. Upoznat ćete se s programom obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija koji uključuje radionice, webinare, e-tečajeve ali i nove formate obrazovanja - tzv. mješovite e-tečajeve te digitalne sadržaje za mikroučenje. Saznajte što je u programu obrazovanja polaznicima obvezno, a što sve dostupno te koje radionice dolaze u škole u vašoj blizini.

Trajanje izlaganja: 30 min.

Autor(i):

Aleksandra Mudrinić Ribić; Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Aleksandra Mudrinić Ribić radi kao ekspert na području implementacije informacijsko komunikacijske tehnologije i inovativnih edukacijskih alata i metoda u obrazovanju. U CARNet-u je angažirana na brojnim projektima iz područja informacijsko komunikacijske tehnologije te njezine implementacije i primjene u području obrazovanja. Rođena je 1976. godine u Osijeku gdje je završila Jezičnu gimnaziju te je diplomirala na Odjelu za matematiku pri Sveučilištu J.J.Strossmayera, smjer matematika-informatika. Aleksandra je završila CARNet-ovu E-learning akademiju i ima certifikat programa E-learning Course Design. Prije CARNet-a radila je na mjestu profesora matematike i informatike na III. (matematičkoj) gimnaziji u Osijeku te stekla višegodišnje iskustvo rada u nastavi. Od 2005. godine, otkada je zaposlena u CARNet-u, sudjeluje u izradi i implementaciji online nastavnog materijala za potrebe akademske zajednice kao i za osnovne i srednje škole.Vodila je Online mentor, projekt odabira i obrazovanja online mentora za potrebe mentoriranja CARNet-ovih online tečajeva te projekt Primjena interaktivne ploče u nastavi čiji su rezultati u obliku video tutorijala objavljeni na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu Nikola Tesla. Voditeljica je brojnih radionica na temu primjene interaktivne ploče u nastavi. Urednica je triju online tečajeva te je objavila nekoliko radova koje je predstavila na hrvatskim i međunarodnim konferencijama.

Maja Quien; Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Maja Quien radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET kao specijalistica u Službi za podršku e-obrazovanju, a trenutno je angažirana na projektu e-Škole. Usmjerena je na primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu, osobito u školama. Radi na obrazovanju školskih djelatnika, pretežno e-obrazovanju, kao i na razvoju raznih digitalnih sadržaja koji su podrška primjeni tehnologije u školi. Držala je niz radionica i webinara o primjeni tehnologije u obrazovanju te je urednica nekoliko online tečaja. Prethodno je radila je kao nastavnica u dvije srednje strukovne škole u Splitu i u Zagrebu. Također je radila na raznim projektima u području obrazovanja od kojih se ističe CARNET-ov projekt Inspiring Science Education (ISE) koji je uključio više od 450 škola iz RH. Završila je preddiplomski i diplomski studij sociologije istraživačko-metodološkog usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je u koautorstvu četiri istraživačke studije kao i desetak radova za različite znanstveno-stručne skupove.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC