Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
zip
49.4MB

                                                 Brbljanjem do financijske pismenosti

Učenici su na radionicama o financijskoj pismenosti Ekonomske klinike Ekonomskog fakulteta u Zagrebu upoznali osnovne financijske pojmove s kojima se svakodnevno susreću, ako ne izravno onda neizravno uz roditelje. Nastavnom jedinicom predmeta Matematike, Kune i lipe učenici su upoznali hrvatski nacionalni novac. S obzirom da im je zbrajanje i oduzimanje do 100 bilo izazovno odlučile smo promijeniti metode učenja. Učenje kroz igru se pokazalo kao dobar put savladavanja različitih sadržaja pa smo na taj način htjele učenicima približiti situacije iz stvarnog života s kojima će se u budućnosti susretati. Prvi korak je bio dizajniranje i izrada novčanica, dogovorno nazvani brbljići, drugi je bio otvaranje trgovine, a treći određivanje načina zarade novca. Učenici su sami crtali novac, odredili su likove za novčanice i biljke za kovanice. Crteži su obrađeni u programu za obradu crteža (Gimp) i isprintani. Učenici se u ulozi trgovca izmjenjuju svaki dan, a njihov zadatak je, osim dobro obavljenog računanja i vraćanja brbljića, brinuti se za urednost trgovine i dovoljan broj proizvoda koji se prodaju. Svakodnevno svojim trudom zarađuju brbljiće. U trgovinu su bili uključeni projekti koje smo provodili tijekom 1. i 2. razreda. Smatramo da je to dobar način za pravovremeno uključivanje u financijsko opismenjivanje te će im pomoći da postanu odgovorni građani koji će znati upravljati svojim osobnim financijama. Aktivnosti su fotografirane i snimljeni su video uradci potrebni za prezentiranje projekta.. Izlaganje planiramo upotpuniti digitalnim alatom Mentimeter kako bismo na taj način uključile publiku u aktivno sudjelovanje.

Autor(i):

Kristina Bačani; Osnovna škola Augusta Harambašića, Zagreb

2006. diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje učiteljice razredne nastave. Zaposlena je u Osnovnoj školi Augusta Harambašića u Zagrebu u programu produženog boravka. Na nekoliko je godina pobjegla iz boravka, čak na drugi kraj svijeta. Iskustva koja je prikupila radom u hrvatskoj nastavi u Republici Čile i SR Njemačkoj potiču je na približavanje različitosti novih kultura djeci. Dječju svakodnevnicu pokušava upotpuniti novim idejama i projektima kako bi im pružila uvid u široki aspekt života.

Josipa Kalac; Osnovna škola Augusta Harambašića, Zagreb

2006. diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje učiteljice razredne nastave. Josipa nije bježala iz boravka, samo je mali dio vremena zaglavila u ozbiljnim kompanijskim vodama iz kojih je izronila u OŠ Gustava Krkleca, zatim u OŠ Remete, a već nekoliko godina uživa u radu u OŠ Augusta Harambašića, školi koju je i sama pohađala. Studentske dane dijelila je sa suautoricom Kristinom, a nakon 18 godina poznanstva pružena im je prilika da dijele razredne brige i radosti života 22 brbljave i mudre glavice što ih je i dovelo do ovog projekta. Pozitivno razredno ozračje i humor u nastavi važne su sastavnice njenog rada zbog čega poseban trud ulaže u komunikaciju s učenicima i među učenicima.

Mihaela Mandić; Osnovna škola Augusta Harambašića, Zagreb

Mihaela Mandić diplomirala je 2015. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku te stekla zvanje učiteljice razredne nastave i informatike. Prva radna iskustva prikupljala je u OŠ „Davorin Trstenjak“ u Čađavici, školi koju je i sama pohađala. Posao ju je iz rodnog kraja dovukao u glavni grad. Radila je u DV „Mali prijatelji“ u Samoboru, a trenutno je zaposlena kao učiteljica informatike u OŠ Augusta Harambašića u Zagrebu. Ulaskom Mihaele u informatičku učionicu, nastava informatike postaje ozbiljna konkurencija Fortniteu. Percipirajući važnost informacijsko-komunikacijske tehnologije, Mihaela nastoji inovativnim metodama i digitalnim alatima učenicima približiti važnost informatičke pismenosti.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC