Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
9.8MB

                                                 Arduino u nastavi kroz jednostavne primjere

Arduino platforma je skup elektroničkih i softverskih komponenti koje se mogu jednostavno povezivati u složenije cjeline s ciljem izrade zabavnih i poučnih elektroničkih sklopova. Arduino je fleksibilan i jednostavan za korištenje. Arduino pločice sastoje se od mikrokontrolera, integriranog sklopa za komunikaciju s računalom, te perifernih elektroničkih dijelova za osiguravanje mogućnosti rada mikrokontrolera (stabilizatori napona, kvarcni oscilator za generiranje frekvencije takta i slično). Za prebacivanje programa u mikrokontroler na razvojnoj pločici koristi se USB veza s računalom te nije potrebna dodatna instalacija drivera. Program za mikrokomtroler piše se u Arudino IDE programskom paketu ili u Ardublock dodatku za jednostavnije grafičko programiranje. Programiranje pločice se obavlja u prilagođenoj verziji C++ programskog jezika, koji je pojednostavljen i programiranje pločice može se naučiti vrlo brzo i jednostavnije od klasičnog programiranja. Arduino primjeri stoga doprinose kurikularnoj temi "Računalno razmišljanje i programiranje" u informatici. Osim programiranja učenici uz pomoć Arduina mogu naučiti i osnove o sklopovlju, a razvijaju i svoju motoriku. Prezentacijom primjera dobre prakse iz nastave tehničke kulture, fizike, kemije i informatike uz pomoć Arduino setova prisutnima će se pokazati razne mogućnosti Arduina te će ih se pokušati zainteresirati za ovakav tip nastave i programiranja, budući da se Arduino rijetko koristi u osnovnoj školi, a učenici bi se pomoću ove platforme lakše uveli u programski jezik C++ i lakše bi shvatili taj programski jezik. Bit će prikazani jednostavni primjeri upravljanja žaruljicama, simulacija semafora, mjerenje temperature i sl. Također će biti prikazano kako se odradila Arduino radionica na Festivalu informatike 2019. godine u Varaždinskoj županiji.

Autor(i):

Mirjana Jambriško; Osnovna škola Vinica

Mirjana Jambriško, dipl. inf. rođena je 30.11.1971. Živi u Donjem Vratnu. Ima 23 godine radnog staža u prosvjeti na poslovima učitelja matematike, fizike i informatike. Trenutačno radi na poslovima ravnatelja škole, a prije toga kao učitelj informatike. Redovito sudjeluje na ŽSV informatičara te se usavršava prema planu i programu MZO-a i AZOO-a. Sudjeluje i u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja, na školskim i županijskim natjecanjima iz informatike od 2006.g. te na državnim natjecanjima informatike iz programskog jezika Logo i smotri softverskih radova. Bila je i voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2003.g., predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2009.g., ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g. Održavala je radionice za učitelje u sklopu ICT EDU projekta, a održava i školski web. Bila je mentor studentici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjek Čakovec te mentor učiteljima informatike za polaganje stručnog ispita. U tijeku svojeg obrazovanja stekla je sljedeće diplome: 2011-:Cisco CCNA Networking Academy, 2005.-2006.: ECDL mentor i ispitivač, 1997: Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti, 1990.-1995.: Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer: informacijski sustavi, visoka stručna sprema, 1986-1990: Srednjoškolski centar Gabriel Santo Varaždin, IV stupanj, smjer prirodoslovno–matematički tehničar. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi, WEB 2.0 alate, a redovito istražuje i nove alate i tehnologije u informatici i programiranju.

Ljiljana Inkret Martinčević; Osnovna škola Breznički Hum i II. osnovna škola Varaždin

Ljiljana Inkret-Martinčević, dipl. inf, rođena 9.9.1968 Trenutačni posao: OŠ Breznički Hum, II. OŠ Varaždin kao učiteljica informatike. Redovito sudjelovanje na ŽSV informatičara; redovito usavršavanje prema planu i programu MZO-a i AZOO-a. Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja. Sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima (Primjena algoritama).Voditelj zimskih škola informatike od 2004.g. Predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.g. ECDL predavač za osnovni od 2007.g. Ostali poslovi: održavanje školskog web-a, administrator e-dnevnika, e-matice. 13.4.2017. napredovanje u zvanje mentora. U tijeku svojeg obrazovanja stekla ove diplome: 2011.Cisco CCNA Networking Academy; 2005.-2007.-ECDL mentor; 1995.Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti. 1987.-1994.-Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje informatičar, VI. Stupanj. 1994.-2001.- Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1. 1983.-1987.- Srednja škola „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV. Stupanj. 1975.- 1983.-Osnovna škola „Ivana Kukuljevićeva Sakscinskog“, PŠ Druškovec. Koristi se engleskim i ruskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC