Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
9.1MB

                                                 Hammurabi – pomoć za školsku sudsku pisarnicu

Nakon uspješnog razvoja ideje vježbeničke tvrtke u strukovnim školama koji je rezultirao njihovim ulaskom u redovni nastavni program javila se ideja stvaranja vježbeničkog ureda na sličnim osnovama u sklopu nekoliko predmeta u zanimanju upravni referent. Jedan od predmeta je Uredsko poslovanje i dopisivanje koji bi trebao osposobiti učenike za rad i u sudskim pisarnicama. Kako institucije državne uprave danas teže digitalizaciji svog poslovanja ovim izlaganjem će se predstaviti ideja vježbeničkog ureda i demonstrirati vođenje sudskog predmeta u sudskoj pisarnici pomoću programa Hammurabi koji je izrađen kao pojednostavljena simulacija postojećeg digitalnog sustava koji se koristi u našem pravosuđu. Prikazat će se kako se kroz uloge u pisarnici koje se mogu učeniku dodijeliti i unutar programa učenik priprema za rad u digitalnom okruženju, a nastavnik ima kontrolu izvršenih zadataka.

Autor(i):

Vesna Pavković-Dončević; Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

Vesna Pavković-Dončević je rođena 1964. u Bjelovaru. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Matematički odjel, smjer Matematička informatika i statistika diplomirala je 1999. i stekla akademsko zvanje diplomirani inženjer matematike. Pedagoško psihološku izobrazbu završila je na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu 2001. Profesor mentor je od 2018. 0d 1990. zaposlena je u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar kao profesor matematike i informatike. Sudionik je radionice Netzwerk 1, ECO NET, Promotion of Training Firms in South Eastern Europe (Kultur kontakt Austria) i Modul II, ECDL ispitivač i ocjenjivač, sudionik projekta Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva-CEPOR: Poduzetničke vještine i znanja('Pokrenite vlastiti posao');Trening za vođenje vježbeničkih tvrtki; Nove participativne metode podučavanja('Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje'), Učinkoviti marketing i prezentacijske vještine. Bila je suradnik je u mreži podrške samovrjednovanju škola od 2006 i suradnik u projektu Otvorena škola kao predavač informatičke izobrazbe, mentor vježbeničke tvrtke u nižem razredu osnovne škole i mentor u projektu „Od ideje do projekta“ za osnovne škole. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća nastavnika informatike/računalstva Bjelovarsko-bilogorske županije od 2008.-2011. i Carnetov edukator od 2010. -ICT Edu moduli 1.-6., te edukator u radionicama „Kako uspješno učiti u online okruženju“ 2018. Koautor je radionice „4 skoka do poduzetnika“ i seminara „Poslovni procesi u vježbeničkoj tvrtki“, te triju seminara za Vježbenički ured (kazneni postupak, građanski postupak i prekršajni postupak) u suradnji s ASOO i Udrugom upravnih i birotehničkih škola. Trenutno je sudionik u CRISS projektu i jedan od tri pokretača rada vježbeničkog ureda.

Blaženka Urh; Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

Blaženka Urh je rođena u Dubrovniku 1966. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Ekonomska kibernetika diplomirala je 1992. Od 1993. zaposlena je u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar. Sudionik je ECO NET projekta od 2004. – 2008., IPA projekta Vježbenička tvrtka kao put u stvarno životno iskustvo, sudionik projekta kojeg provodi Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva – CEPOR u sklopu kojega su 4 programa/radionice: Poduzetničke vještine i znanja ('Pokrenite vlastiti posao'), Voditelj treninga za vođenje vježbeničkih tvrtki, Nove participativne metode podučavanja ('Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje'), Učinkoviti marketing i prezentacijske vještine. Sudionik je stručnih usavršavanja u organizaciji ASOO Republike Hrvatske, Međunarodnih sajmova vježbeničkih tvrtki: Salzburg, Temišvar i organizator Međužupanijskog sajma vježbeničkih tvrtki. Koautor je radionice „Četiri skoka do poduzetnika“ i seminara Poslovni procesi u vježbeničkoj tvrtki, te triju seminara o Vježbeničkom uredu (kazneni postupak, građanski postupak i prekršajni postupak) u suradnji s ASOO i Udrugom upravnih i birotehničkih škola.

Koautor je Nastavnog plana i programa za vježbeničke tvrtke, udžbenika Poduzetništvo 3, Priručnika za vježbeničke tvrtke, udžbenika Vježbenička tvrtka 1.. Recenzent udžbenika Gospodarstvo 2. Trenutno je jedan od triju pokretača rada vježbeničkog ureda.

Juraj Dončević; Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

Juraj Dončević je rođen u Bjelovaru 1992. godine. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na Sveučilištu u Zagrebu 2016. godine stekao je akademski naziv prvostupnika inženjera računarstva. U istoj ustanovi 2018. godine stekao je akademski naziv magistra inženjera računarstva. Trenutno radi kao asistent na Zavodu za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva, te je student na doktorskom studiju Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Područja interesa su mu sustavi za integraciju baza podataka, metamodeliranje i razvoj programske podrške.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC