Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
49.6MB

Fokus na pokus

Prirodni procesi idealni su primjer za provođenje nastave usmjerene prema djelovanju koja daje učenicima mogućnost preuzimanja inicijative u učenju gdje radoznalost, kreativnost i eksperimentiranje s idejama nadmašuju zacrtani plan tradicionalne nastavne teme. Ako se u cijeli proces uključe interdisciplinarnost i informacijsko – komunikacijske tehnologije, teorijski koncepti postaju realistični, učenicima olakšavaju razumijevanje realnih događanja kojima svjedoče svaki dan. U našoj svakodnevici promatramo i doživljavamo stanja flore i faune kroz osjetila za miris, sluh, vid, ... Međutim postoji mogućnost dokazivanja da se mogu doživjeti i druge informacije u našoj okolini. Paralelnim snimanjem i bilježenjem u vidljivom i infracrvenom spektru dobivamo dvostruke informacije naše okoline. Kako izgledaju objekti i priroda u bliskom infracrvenom spektru? Informacije koje nose objekti, biljke i živa bića u bliskom infracrvenom spektru moguće je usporediti sa doživljajem u spektru kojega percipira naše oko. Postoji korelacija refleksije svjetla između vizualne i infracrvene apsorpcije. Razlika vizualne i infracrvene apsorpcije svjetla na flori i fauni omogućuje kamuflaže u kretanju i u okolišu. Skrivanje u flori i fauni posebno je zanimljivo. U radu pokazujemo sinkroniziranu interdisciplinarnost i primjenu tehnologije u odgojno – obrazovnom procesu u kojemu se uspostavlja odnos sa „stvarnim životom“, životnim okruženjem učenika, uzajamnom povezanosti stvari u životu sa svim ostalim aspektima određene znanosti, discipline ili predmeta, a rezultat je aktivnosti koje u sinergiji provode učenici prirodoslovno-matematičkog usmjerenja i nastavnici.

Karolina Dvojković
GIMNAZIJA VUKOVAR
Hrvatska

Sanja Pavlović Šijanović
GIMNAZIJA VUKOVAR
Hrvatska

Kristina Kristek
GIMNAZIJA VUKOVAR
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC