Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »

Kaos i učenje

Ovaj rad nastoji ukazati na vezu teorije kaosa i procesa učenja kroz zaključke i postavke teorije kaosa kao i prihvaćene standarde u teorijama učenja. Kao nastavnik fizike i pedagog smatram ovo područje sinergijski bitnim, pa čak i elementarnim u svijetlu promjena u procesima učenja, poučavanja te modernim dosezima fizike. Jesu li učenje i kaos na granici mogućega? Sažimanjem postojećih istraživanja stvoren je rad kojemu je zadaća postaviti znanstvena pitanja na znanstveni način, služeći se neznanstvenom metodom, već dedukcijom ići u pravcu postojećih poveznica teorije kaosa i učenja.

Ključne riječi: teorija, red, kaos, kompleksni sustavi, determinizam, efekt leptira, ovisnost o početnim uvjetima, nelinearna dinamika, učenje, proces, dinamika.

Vedran Žadanj
Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC