Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
2. verzija rada
View File
pdf
588KB
Prezentacija
View File
pptx
13.7MB

Školski #digitalni eko čuvari - tagirajmo #otpad

Osnovna škola Jure Kaštelana dio je programa Međunarodne Ekoškole zbog čega njezini učenici aktivno promišljaju o načinima kojima mogu doprinijeti zdravijem okolišu svoje četvrti. U razgovoru s učenicima rodila se ideja o projektu “Tagirajmo #otpad”. Cilj projekta je istražiti svoju blisku životnu okolinu te geofotografskim podacima zabilježiti i mapirati spremnike za otpad, reciklažna dvorišta te moguća ilegalna odlagališta otpada. Zabilježene geofotografske i druge podatke će prikazati kroz geografski informacijski sustav “#ekokvart“. Kroz projekt učenici uče u skladu s novim Kurikulumom koji sve veći naglasak stavlja na međupredmetno provođenje tema poučavajući učenike na holistički način i uključuje učenike u njihovu blisku životnu i društvenu zajednicu kroz gospodarske, ekonomske i društveno osviještene projekte. Cilj nam je također ponuditi ostalim četvrtima i lokalnim zajednicama pristup geografsko informacijskom sustavu “#ekokvart“ te omogućiti svakom građaninu i gostu Lijepe naše da bilo gdje u Hrvatskoj može saznati gdje odlagati koji otpad jednostavno koristeći GPS koordinate putem mobilnih uređaja. Naglasak projekta jest na činjenici što će te podatke iznijeti sami učenici pa će upravo mlade generacije doprinijeti zdravijem okolišu i primjerom će se, prema ostatku zajednice, očitovati kao eko učitelji.

Mirena Maljković
Osnovna škola Jure Kaštelana
Hrvatska

Tihana Levar
Osnovna škola Jure Kaštelana
Hrvatska

Mario Dumančić
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC