Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
2. verzija rada
View File
pdf
729KB
Prezentacija
View File
pptx
81.5MB

Nadareni učenici

Imali smo priliku uvjeriti se kroz biografske podatke pojedinaca kako neki od njih koji su bili u svojoj odrasloj dobi detektirani kao iznimno nadareni kao djeca nisu bili zamijećeni, naprotiv, imali su velikih teškoća tijekom školovanja (najbolji primjer za to su Hans Christian Andersen ili Albert Einstein). Imajući u vidu te spoznaje otvara nam se splet novih pitanja o tome kako bi tek bili uspješni da su u djetinjstvu bili poticani u svojoj nadarenosti, odnosno, koliko je nadarene djece koja ne mogu realizirati svoje potencijale jer ih nitko nije prepoznao u njima. Gledajući pak s druge strane imali smo priliku puno puta biti svjedoci da su neka djeca koja su u ranoj dobi bila okarakterizirana kao nadarena (tzv. čuda od djeteta) u kasnijem svom razvoju nisu opravdala visoka očekivanja svoje okoline, štoviše tu svoju nadarenost doživjela su kao svojevrstan uteg koji ih je sprečavao da postignu svoj maksimum jer su se bojali razočarenja okoline (prvenstveno svojih najbližih a onda i svojih učitelja). Ovim radom pokušati ćemo odgovoriti na pitanja koja su već nebrojeno puta bila tema rasprava, ali su i dalje neiscrpna tema za proučavanje. Prateći novine i trendove koje proizlaze iz odgojno-obrazovnih procesa rada prikazati ćemo neke alate koje je moguće koristiti u radu sa nadarenim učenicima, koji pomažu učitelju da pomoću njih potakne njihovu nadarenost, te kako s njima raditi.

Kristina Alviž Rengel
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Hrvatska

Ana Spada
Osnovna škola Vidikovac, Pula
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC