Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
2. verzija rada
View File
pdf
265KB
Prezentacija
View File
pptx
7.7MB

Kako procijeniti smislenost korištenja tehnologije u razredu?

Uvođenje tehnologije u nastavu sve je češće prisutno ne samo u poučavanju već i pri učenju. U projektu Inovativna učna okruženja podržana s IKT cilj je uvođenja tehnologije potpora transformaciji nastave na taj način, da se učenicima u osnovnoj i srednjoj školi pripreme učne prilike, u kojima dobivaju znanje i razvijaju kompetencije. Učitelji pri tom trebaju znanja i alate, s kojima mogu ocijeniti jesu li aktivnosti, podržane s IKT, primjerene za postizanje postavljenih ciljeva i jeli omogućuju transformaciju nastave. U prilogu istražujemo tri modela koji bi mogli učiteljima pri tom pomoći. Na osnovu analize 68 predanih primjera dobre prakse smo ustanovili da je za učitelje u projektu Inovativna učna okruženja podržana s IKT najprimjerenija RAT ljestvica, pri čemu se moramo neprestano preispitivati o dodanoj vrijednosti što je korištena tehnologija donosi u proces poučavanja i učenja.

Maja Vičič Krabonja
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Slovenija

Magdalena Šverc
Zavod Antona Martina Slomška Maribor
Slovenija

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC