Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
Prezentacija
View File
pptx
547KB

Realizacija m-učenja primjenom BYOD modela u osnovnoj školi

Mobilno učenje ili m-učenje omogućava moderan način podrške procesima učenja putem mobilnih uređaja, a jedan od poznatih načina realizacije m-učenja je uvođenje BYOD modela na nastavi. Unatoč relativno dobroj samoprocjeni osposobljenosti za korištenje mobilnih uređaja, učitelji uglavnom iskazuju negativan stav prema korištenju mobitela u obrazovanju, smatrajući da on bitno ne pridonosi kvaliteti nastavnog procesa. Istraživanje za potrebe ovog rada provedeno je u ožujku 2018/2019. na I. i III. OŠ Varaždin, a njegov je cilj bio ispitati stavove i preferencije učenika osnovnih škola o korištenju mobitela u sklopu nastavnog procesa. Od ukupnog broja ispitanika (N = 401), njih čak 65,69% tvrdi da im je nastava zanimljivija kada smiju koristiti svoj mobilni uređaj, iako 14,37% učenika ne smije koristiti mobitel za potrebe nastave. Također, rezultati istraživanja pokazuju da većina ispitanika (70,38%) želi da više učitelja primjenjuje BYOD model na nastavi, dok to ne želi svega 4,99% ispitanika.

mr.sc. Tamara Ređep
I. Osnovna škola Varaždin
Hrvatska

Tomislav Leček
III. Osnovna škola Varaždin
Hrvatska

dr. sc. Tea Pavičić Zajec
I. Osnovna škola Varaždin
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC