Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
2. verzija rada
View File
pdf
921KB
Prezentacija
View File
pptx
2.4MB

Virtualni model školskog atrija

U današnje vrijeme globalizacije, težnja suvremene nastave je poticati učenike na istraživački rad putem projektne nastave. Projekt je najčešće oblik istraživačkog rada u kojem su učenici i učitelji partneri u radu, učenici su aktivni sudionici nastave, a učitelj ima ulogu mentora, koordinatora i medijatora. U III. OŠ Čakovec proveden je projekt izrade virtualnog modela školskog atrija nastao korelacijom predmeta matematike i informatike. U projekt su bili uključeni učenici sedmih razreda u šk. godini 2018./2019. Cilj projekta je bio analizirati postojeće stanje školskog atrija, te izraditi novi model primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kroz rad na projektu učenici su primijenili matematičko-informatička znanja i vještine tako što su izračunavali određene površine atrija (travnate, drvene i kamene) u cilju izrade troškovnika. Učenici su izradili digitalne tlocrte u umanjenim mjerilima, troškovnik postojećih materijala na temelju prikupljenih podataka s interneta uz primjenu različitih aplikacija. Izrađen je virtualni model i maketa novog atrija primjenom 3D modeliranja (dodani su novi elementi u školski atrij –Pitagorino stablo, šesterostrana prizma, trostrana prizma, piramide, kocke, klupe, ljuljačke, sprave za vježbanje, cvijeće i dr.) Napravljena je prezentacija po fazama realizacije projekta.

Nataša Boj
III. osnovna škola Čakovec
Hrvatska

Aleksandra Tonković
III. osnovna škola Čakovec
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC